קשר פקטור בע"מ

״רצינו להודות באופן אישי לכל מי שלקח חלק בהקמת הדוכן ביריד התיירות הבינלאומי IMTM היה יריד מוצלח מאוד וכולכם שותפים להצלחתו!! להמשך שת"פ פורה.״

X